Podklady potrebné k vycleniu

 Obchodná faktúra s prehlásením o pôvode tovaru

Vývozný doprovodný doklad (MRN s čiarkovým kódom)

Pri hodnote nad 6 000.-EUR alebo 10 200.- CHF alebo 150 000.- CZK je potrebné vystaviť doklad EUR.1

Podklady potrebné k vycleniu

Asset 5@4x

 Obchodná faktúra s prehlásením o pôvode tovaru

Vývozný doprovodný doklad (MRN s čiarkovým kódom)

Pri hodnote nad 6 000.-EUR
alebo 10 200.- CHF
alebo 150 000.- CZK
je potrebné vystaviť doklad EUR.1

Asset 7@4x